NFFKU

Üdvözöljük az újra megnyitott Otthon Melege Program Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram elektronikus pályázati rendszerében.

ITM

Lakosságnak

Pályázati közlemények, tájékoztatások

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Otthon Melege Program-ra hivatkozva, az internetes portálokon és közösségi oldalakon megjelenő 2020., illetve 2021. évi lakásfelújítás, utólagos hőszigetelés, tető-, konvektor-, háztartási nagygép, TV csere tárgyú pályázatokkal kapcsolatos hírek valótlanok.
Társaságunk nem rendelkezik információval a közeljövőben megjelenő OMP pályázati konstrukciókról.
Javasoljuk, hogy az elérhető, aktuális pályázatokról minden esetben a hivatalos forrásból, a www.kormany.hu internetes oldal figyelemmel kísérésével szíveskedjenek informálódni, ahol a tényleges támogatási lehetőségekről hitelt érdemlően tájékozódhat.

Tisztelettel:
NFFKÜ Zrt.
Hazai Projekt Igazgatóság

Tisztelt Kedvezményezettek!

Felhívjuk szíves figyelmüket a Pályázati Kiírás és Útmutató 17. pontjára, valamint a Támogatói Okirat 15. pontjára, amelyek szerint a beruházással érintett ingatlan elidegenítése (pl.: eladása, elajándékozása) kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával történhet.
Fentiek alapján, amennyiben azon lakást / házat, amelyben a pályázatban foglalt munkálatok megvalósításra kerültek, el tervezik adni, vagy esetleg el kívánják ajándékozni, úgy kérjük, hogy az ahhoz történő hozzájárulást a konvektor2019@nffku.hu e-mailcímen az alábbi dokumentumok, információk benyújtásával előzetesen kérelmezni szíveskedjenek:
1. Kedvezményezett (pályázó személy) írásos kérelme az elidegenítés jóváhagyásához;
2. Vételi szándéknyilatkozat, melyben a jövőbeni tulajdonos rögzíti arra irányuló szándékát, hogy a kérdéses ingatlant meg kívánja vásárolni;
3. a Vevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kedvezményezett által a pályázattal vállalt összes kötelezettséget a fenntartási időszak lejártáig átvállalja (a formanyomtatvány letölthető az https://konvektor2019.nffku.hu/data/webfiles/Nyilatkozat_elidegenites_ZFR-KONV-17_ujranyitas.doc elérhetőségről, vagy megtalálható a https://konvektor2019.nffku.hu/ címen, a Letölthető dokumentumok mezőben található link alapján);
4. a Vevő személyes adatai (név, állandó lakcím, születési idő, elérhetőség: telefonszám, rendszeresen használt e-mail cím; adóazonosító, bankszámlaszám, bank neve).

Kérjük, hogy a megküldött nyilatkozaton és a vételi szándéknyilatkozaton a vevői oldalról csak egy személy kerüljön megjelölésre. 
A leendő Tulajdonosnak ügyfélkapus fiókkal szükséges rendelkeznie, és egy alkalommal szükséges azzal bejelentkeznie a https://konvektor2019.nffku.hu/ pályázati portálra. Bejelentkezést követően a neve mellett megjelenő ügyfélkapus kódsort kérjük szintén mellékeljék a kérelemhez.

A hozzájárulási eljárás a felek részére költséggel nem jár.

FONTOS! A fenntartási időszak alatt, a támogatással létrehozott vagyontárgy Támogató hozzájárulása nélkül történő elidegenítése vagy megszüntetése esetén, a Támogatói Okirat 17. pontjának megfelelően, a Kedvezményezett köteles a Beruházás teljes értékére, beleértve a tárgyi eszközökre és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységekre eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált összegét az Áht. 53/A § (2) bekezdése szerinti kamattal növelten visszafizetni. A kamat a visszafizetés időpontjában kerül meghatározásra.
Előzőek alapján amennyiben a hozzájárulás kérése nem előzetesen történik, vagy az új tulajdonos nem vállalja át a szükséges kötelezettségeket, abban az esetben a kapott támogatás arányos része visszafizetendő!

Kérjük, hogy ez egyéb jogcímből fakadó tulajdonosváltást is szíveskedjenek bejelenteni! 
Kérjük, hogy megkeresésükben mindig jelöljék meg a pályázat azonosítószámát!
Amennyiben a hozzájárulási kérelemmel kapcsolatban bárminemű kérdés merülne fel, kérjük, hogy kérdésükkel a konvektor2019@nffku.hu e-mailcímen szíveskedjenek Társaságunkhoz fordulni.

Üdvözlettel:
NFFKÜ- Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.

Tisztelt Kedvezményezett!

A Támogató 2020.05.06. napján hozott döntése értelmében a beruházás befejezésére rendelkezésre álló határidő a Támogatói Okirat kézhezvételétől számított egy évről (12 hónap), két évre (24 hónap) módosult.
Fentieknek megfelelően a Pályázati Kiírás és Útmutató, valamint a még meg nem valósított beruházásokhoz kapcsolódó hatályos Támogatói Okiratok módosításra kerülnek. A módosított Támogatói Okiratok a Pályázati portálon, az ügyfélkapus belépést követően vehetők át.

Elérhetőségeink

E-mail: konvektor2019@nffku.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-14:00

Telefonszámok:

+36 70 930 8726
+36/70 903 8735
+36/70 930 8728
+36/70 930 8729
+36/70-945 0004

Ügyfélkapus regisztrációval kapcsolatos tájékoztatás

Az ügyfélkapus regisztráció létrehozásával kapcsolatban, valamint a pályázat benyújtását érintő általános tájékoztatással az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) is segítséget nyújt a hét minden napján 0-24 órában.

Telefonszám: 1818
Külföldről hívható szám: +36 1 550 1858

  • Az ügyfélkapus regisztrációt, belépést érintő kérdésekkel kapcsolatban: 1.1-es menüpont
  • A pályázat általános feltételeit érintő kérdésekkel kapcsolatban: 7-es menüpont
  • E-mail cím: 1818@1818.hu