NFFKU

Üdvözöljük az újra megnyitott Otthon Melege Program Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram elektronikus pályázati rendszerében.

ITM

Lakosságnak

Pályázati közlemények, tájékoztatások

Tisztelt Kedvezményezettek! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Otthon Melege Program keretében meghirdetett alprogramok vonatkozásában, a veszélyhelyzet miatt felfüggesztésre került helyszíni ellenőrzések 2021. augusztus 1. napjával folytatódnak. 

Munkatársaink az ellenőrzést a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. megbízólevelével, jogszabályi előírásoknak megfelelően, és a járványügyi szabályok betartásával, előzetesen egyeztetett időpontban végzik. 

Az ellenőrzés lefolytatására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 100. §-a, a Pályázati Útmutató 15. pontja, valamint a Támogatói Okirat alapján kerül sor. 

Kérjük szíves együttműködésüket annak érdekében, hogy kollégáink az ellenőrzést a helyszínen szabályszerűen le tudják folytatni.  


Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Otthon Melege Program-ra hivatkozva, az internetes portálokon és közösségi oldalakon megjelenő 2020., illetve 2021. évi lakásfelújítás, utólagos hőszigetelés, tető-, konvektor-, háztartási nagygép, TV csere tárgyú pályázatokkal kapcsolatos hírek valótlanok.
Társaságunk nem rendelkezik információval a közeljövőben megjelenő OMP pályázati konstrukciókról.
Javasoljuk, hogy az elérhető, aktuális pályázatokról minden esetben a hivatalos forrásból, a www.kormany.hu internetes oldal figyelemmel kísérésével szíveskedjenek informálódni, ahol a tényleges támogatási lehetőségekről hitelt érdemlően tájékozódhat.

Tisztelettel:
NFFKÜ Zrt.
Hazai Projekt Igazgatóság

Tisztelt Kedvezményezettek!

Felhívjuk szíves figyelmüket a Pályázati Kiírás és Útmutató 17. pontjára, valamint a Támogatói Okirat 15. pontjára, amelyek szerint a beruházással érintett ingatlan elidegenítése (pl.: eladása, elajándékozása) kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával történhet.
Fentiek alapján, amennyiben azon lakást / házat, amelyben a pályázatban foglalt munkálatok megvalósításra kerültek, el tervezik adni, vagy esetleg el kívánják ajándékozni, úgy kérjük, hogy az ahhoz történő hozzájárulást a konvektor2019@nffku.hu e-mailcímen az alábbi dokumentumok, információk benyújtásával előzetesen kérelmezni szíveskedjenek:
1. Kedvezményezett (pályázó személy) írásos kérelme az elidegenítés jóváhagyásához;
2. Vételi szándéknyilatkozat, melyben a jövőbeni tulajdonos rögzíti arra irányuló szándékát, hogy a kérdéses ingatlant meg kívánja vásárolni;
3. a Vevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kedvezményezett által a pályázattal vállalt összes kötelezettséget a fenntartási időszak lejártáig átvállalja (a formanyomtatvány letölthető az https://konvektor2019.nffku.hu/data/webfiles/Nyilatkozat_elidegenites_ZFR-KONV-17_ujranyitas.doc elérhetőségről, vagy megtalálható a https://konvektor2019.nffku.hu/ címen, a Letölthető dokumentumok mezőben található link alapján);
4. a Vevő személyes adatai (név, állandó lakcím, születési idő, elérhetőség: telefonszám, rendszeresen használt e-mail cím; adóazonosító, bankszámlaszám, bank neve).

Kérjük, hogy a megküldött nyilatkozaton és a vételi szándéknyilatkozaton a vevői oldalról csak egy személy kerüljön megjelölésre. 
A leendő Tulajdonosnak ügyfélkapus fiókkal szükséges rendelkeznie, és egy alkalommal szükséges azzal bejelentkeznie a https://konvektor2019.nffku.hu/ pályázati portálra. Bejelentkezést követően a neve mellett megjelenő ügyfélkapus kódsort kérjük szintén mellékeljék a kérelemhez.

A hozzájárulási eljárás a felek részére költséggel nem jár.

FONTOS! A fenntartási időszak alatt, a támogatással létrehozott vagyontárgy Támogató hozzájárulása nélkül történő elidegenítése vagy megszüntetése esetén, a Támogatói Okirat 17. pontjának megfelelően, a Kedvezményezett köteles a Beruházás teljes értékére, beleértve a tárgyi eszközökre és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységekre eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált összegét az Áht. 53/A § (2) bekezdése szerinti kamattal növelten visszafizetni. A kamat a visszafizetés időpontjában kerül meghatározásra.
Előzőek alapján amennyiben a hozzájárulás kérése nem előzetesen történik, vagy az új tulajdonos nem vállalja át a szükséges kötelezettségeket, abban az esetben a kapott támogatás arányos része visszafizetendő!

Kérjük, hogy ez egyéb jogcímből fakadó tulajdonosváltást is szíveskedjenek bejelenteni! 
Kérjük, hogy megkeresésükben mindig jelöljék meg a pályázat azonosítószámát!
Amennyiben a hozzájárulási kérelemmel kapcsolatban bárminemű kérdés merülne fel, kérjük, hogy kérdésükkel a konvektor2019@nffku.hu e-mailcímen szíveskedjenek Társaságunkhoz fordulni.

Üdvözlettel:
NFFKÜ- Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.

Tisztelt Kedvezményezett!

A Támogató 2020.05.06. napján hozott döntése értelmében a beruházás befejezésére rendelkezésre álló határidő a Támogatói Okirat kézhezvételétől számított egy évről (12 hónap), két évre (24 hónap) módosult.
Fentieknek megfelelően a Pályázati Kiírás és Útmutató, valamint a még meg nem valósított beruházásokhoz kapcsolódó hatályos Támogatói Okiratok módosításra kerülnek. A módosított Támogatói Okiratok a Pályázati portálon, az ügyfélkapus belépést követően vehetők át.

Elérhetőségeink

E-mail: konvektor2019@nffku.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-14:00

Telefonszámok:

+36 70 930 8726


Ügyfélkapus regisztrációval kapcsolatos tájékoztatás

Az ügyfélkapus regisztráció létrehozásával kapcsolatban, valamint a pályázat benyújtását érintő általános tájékoztatással az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) is segítséget nyújt a hét minden napján 0-24 órában.

Telefonszám: 1818
Külföldről hívható szám: +36 1 550 1858

  • Az ügyfélkapus regisztrációt, belépést érintő kérdésekkel kapcsolatban: 1.1-es menüpont
  • A pályázat általános feltételeit érintő kérdésekkel kapcsolatban: 7-es menüpont
  • E-mail cím: 1818@1818.hu