NFFKU

Üdvözöljük az újra megnyitott Otthon Melege Program Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram elektronikus pályázati rendszerében.

ITM

Pályázati közlemények, tájékoztatások

Tisztelt Kedvezményezettek!

Felhívjuk szíves figyelmüket a Pályázati Kiírás és Útmutató 17. pontjára, valamint a Támogatói Okirat 15. pontjára, amelyek szerint a beruházással érintett ingatlan elidegenítése (pl.: eladása, elajándékozása) kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával történhet.
Fentiek alapján, amennyiben azon lakást / házat, amelyben a pályázatban foglalt munkálatok megvalósításra kerültek, el tervezik adni, vagy esetleg el kívánják ajándékozni, úgy kérjük, hogy az ahhoz történő hozzájárulást a konvektor2019@nffku.hu e-mailcímen az alábbi dokumentumok, információk benyújtásával előzetesen kérelmezni szíveskedjenek:
1. Kedvezményezett (pályázó személy) írásos kérelme az elidegenítés jóváhagyásához;
2. Vételi szándéknyilatkozat, melyben a jövőbeni tulajdonos rögzíti arra irányuló szándékát, hogy a kérdéses ingatlant meg kívánja vásárolni;
3. a Vevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kedvezményezett által a pályázattal vállalt összes kötelezettséget a fenntartási időszak lejártáig átvállalja (a formanyomtatvány letölthető az https://konvektor2019.nffku.hu/data/webfiles/Nyilatkozat_elidegenites_ZFR-KONV-17_ujranyitas.doc elérhetőségről, vagy megtalálható a https://konvektor2019.nffku.hu/ címen, a Letölthető dokumentumok mezőben található link alapján);
4. a Vevő személyes adatai (név, állandó lakcím, születési idő, elérhetőség: telefonszám, rendszeresen használt e-mail cím; adóazonosító, bankszámlaszám, bank neve).

Kérjük, hogy a megküldött nyilatkozaton és a vételi szándéknyilatkozaton a vevői oldalról csak egy személy kerüljön megjelölésre. 
A leendő Tulajdonosnak ügyfélkapus fiókkal szükséges rendelkeznie, és egy alkalommal szükséges azzal bejelentkeznie a https://konvektor2019.nffku.hu/ pályázati portálra. Bejelentkezést követően a neve mellett megjelenő ügyfélkapus kódsort kérjük szintén mellékeljék a kérelemhez.

A hozzájárulási eljárás a felek részére költséggel nem jár.

FONTOS! A fenntartási időszak alatt, a támogatással létrehozott vagyontárgy Támogató hozzájárulása nélkül történő elidegenítése vagy megszüntetése esetén, a Támogatói Okirat 17. pontjának megfelelően, a Kedvezményezett köteles a Beruházás teljes értékére, beleértve a tárgyi eszközökre és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységekre eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált összegét az Áht. 53/A § (2) bekezdése szerinti kamattal növelten visszafizetni. A kamat a visszafizetés időpontjában kerül meghatározásra.
Előzőek alapján amennyiben a hozzájárulás kérése nem előzetesen történik, vagy az új tulajdonos nem vállalja át a szükséges kötelezettségeket, abban az esetben a kapott támogatás arányos része visszafizetendő!

Kérjük, hogy ez egyéb jogcímből fakadó tulajdonosváltást is szíveskedjenek bejelenteni! 
Kérjük, hogy megkeresésükben mindig jelöljék meg a pályázat azonosítószámát!
Amennyiben a hozzájárulási kérelemmel kapcsolatban bárminemű kérdés merülne fel, kérjük, hogy kérdésükkel a konvektor2019@nffku.hu e-mailcímen szíveskedjenek Társaságunkhoz fordulni.

Üdvözlettel:
NFFKÜ- Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.

Tisztelt Kedvezményezett!

A Támogató 2020.05.06. napján hozott döntése értelmében a beruházás befejezésére rendelkezésre álló határidő a Támogatói Okirat kézhezvételétől számított egy évről (12 hónap), két évre (24 hónap) módosult.
Fentieknek megfelelően a Pályázati Kiírás és Útmutató, valamint a még meg nem valósított beruházásokhoz kapcsolódó hatályos Támogatói Okiratok módosításra kerülnek. A módosított Támogatói Okiratok a Pályázati portálon, az ügyfélkapus belépést követően vehetők át.

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Otthon Melege Program-ra hivatkozva, az internetes portálokon és közösségi oldalakon megjelenő 2020. évi lakásfelújítás, utólagos hőszigetelés, tető-, konvektor-, háztartási nagygép, TV csere tárgyú pályázatokkal kapcsolatos hírek valótlanok.

Jelenleg az Otthon Melege Programon (OMP) belül kizárólag az Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram (ZFR-TÁV/2019) keretében lehetséges pályázatot benyújtani. Társaságunk nem rendelkezik információval a 2020. évben megjelenő OMP pályázati konstrukciókról.

Javasoljuk, hogy az elérhető, aktuális pályázatokról minden esetben a hivatalos forrásból, a www.kormany.hu internetes oldal figyelemmel kísérésével szíveskedjenek informálódni, ahol a tényleges támogatási lehetőségekről hitelt érdemlően tájékozódhat.​​​​​​

NFFKÜ Zrt.
Hazai Projekt Igazgatóság

A tervezettnél két nappal később, 2019. május 22-én 10 órakor kezdődhet a pályázatok benyújtása az Otthon Melege Program Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogramjára. A módosításról az Innovációs és Technológiai Minisztérium a személyi jövedelemadó bevallások benyújtásának zavartalansága érdekében döntött.
A 2018. évi személyi jövedelemadó egységes bevallási határnapja 2019. május 20. Ennek figyelembevételével az Otthon Melege Program Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogramjára a tervezettnél két nappal később, 2019. május 22-én 10 órakor kezdődhet a pályázatok benyújtása.
A kétnapos halasztásról azokra a pályázókra gondolva döntött a tárca, akik az utolsó pillanatra hagyják adóbevallásuk véglegesítését, ők így arra a napra mentesülnek a további adminisztrációs feladatok alól, több idejük lesz a nyugodt felkészülésre a sikeres pályázatbenyújtás érdekében.

A Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram pályázatai változatlan feltételekkel, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatóak be, ügyfélkapus azonosítást követően 2019. augusztus 30-i végső határidővel.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60 százaléka, akár 750 ezer forint is lehet.
A pályázatbenyújtó felület a https://konvektor2019.nffku.hu linken érhető el. Az elektronikus pályázati rendszerrel, a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a pályázatkezelő NFFKÜ Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán kérhető segítség (elérhetőségek a http://www.nffku.hu/ oldalon).

Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a pályázati adatlap előzetes kitöltésére valamennyi érintett régióban 2019.05.12. 18:00 órától nyílik meg a lehetőség, a https://konvektor2019.nffku.hu címen található „Belépés” gombra kattintva, az ügyfélkapus azonosítást követően megnyíló oldalon, az „Új pályázat benyújtása” gomb lenyomásával.

Javasoljuk pályázati adatlap kitöltését megelőzően a https://konvektor2019.nffku.hu oldalon, a Letölthető dokumentumok alatt található Pályázati felhívás és útmutató, Rövid ismertető, Kitöltési segédlet és Gyakran ismételt kérdések című dokumentumok elolvasását.

FIGYELEM! Az előzetesen kitöltött pályázat, a nyilatkozat megtétele nélkül nem tekinthető benyújtott pályázatnak, az egyedi azonosító megléte ellenére sem. A nyilatkozattételre, azaz a pályázatok benyújtására, kizárólag 2019. május 20. napján, 10:00 órától van lehetőség, az adatlap teljes körű kitöltését követően.

Elérhetőségeink

E-mail: konvektor2019@nffku.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-14:00

Telefonszámok:

+36 70 930 8726
+36/70 903 8735
+36/70 945 4250
+36/70 930 8728
+36/70 930 8729
+36/70-945 0004

Ügyfélkapus regisztrációval kapcsolatos tájékoztatás

Az ügyfélkapus regisztráció létrehozásával kapcsolatban, valamint a pályázat benyújtását érintő általános tájékoztatással az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) is segítséget nyújt a hét minden napján 0-24 órában.

Telefonszám: 1818
Külföldről hívható szám: +36 1 550 1858

  • Az ügyfélkapus regisztrációt, belépést érintő kérdésekkel kapcsolatban: 1.1-es menüpont
  • A pályázat általános feltételeit érintő kérdésekkel kapcsolatban: 7-es menüpont
  • E-mail cím: 1818@1818.hu